Ventrilo

Listopad 6th, 2007, Autor: Adrian, Kategorie: Bez kategorii

I. Ventrilo i jego zalety.

Ventrilo jest programem umożliwiającym grupową komunikacje głosową. Program ten jest głównie używany przez ludzi grających w gry online takie jak counter-strike itd. ponieważ cechuje go niewielkie obciążenie procesora oraz łącza internetowego. Jest głównym konkurentem Teamspeak'a.

Zalety:

+ Możliwość grupowej komunikacji,
+ Niewielkie obciążenie łącza,
+ Niewielkie obciążenie zasobów komputera,
+ Możliwości konfiguracyjne.

II. Instalacja.

1. Ściągamy Ventrilo z oficjalnej strony.
2. Odpalamy plik i po ukazaniu się instalatora, instalujemy w określonym miejscu na dysku.
3. Po zainstalowaniu odpalamy ventrilo

III. Podstawowa konfiguracja Ventrilo.

1. Aby wejść do opcji konfiguracji klikamy na Setup w głównym oknie programu.

2. Na screenach niżej zostały opisane podstawowe funkcji konfiguracyjne.

IV. Pierwsze podłączenie się z serwerem.
1. Aby połączyć się z dowolnym serwerem ventrilo należy podać swój nick. Żeby to zrobić klikamy na " -> " przy polu "user name"

2. W oknie które wyskoczyło klikamy na Przycisk New i w pole "name" spisujemy swoją nazwę użytkownika i potwierdzamy przyciskiem OK, w poprzednim oknie "Setup user" również klikamy na ok.

3. Teraz powinniśmy wskazać serwer z którym mamy się połączyć.Klikamy na " -> " przy polu Server.

4. W oknie które wyskoczyło klikamy na Przycisk New i w pole "name" spisujemy nazwę serwera i potwierdzamy przyciskiem OK.

5. Teraz wypałniamy pole Hostname or IP, wpisujemy tam adres ip serwera z którym mamy się połączyć, następnie w polu port wpisujemy port serwera. W przypadku serwerów publicznych gdzie nie jest wymagane hasło pole password zostawiamy puste, natomiast gdy łączymy się do prywatnego serwera na hasło wpisujemy je w te pole. Po wprowadzeniu informacji klikamy OK.

6. Klikamy na Connect i powinniśmy zostać połączeni z serwerem Ventrilo.